Monday, February 9, 2015

Luonnollinen laulukommunikaatio ja luonnollinen ajattelu

Hyvälaatuinen objektiivinen ajattelu käyttää koko ihmisen luonnollista havaintokapasiteettia. Luonnonvalinnan tai jumalan viisauden myötä olemme muovautuneet havaitsemaan juuri elämän ja maailmassa pärjäämisen kannalta olennaisia kysymyksiä: ne koskettavat meitä luonnollisimmin ja syvimmin. Ajattelukyvystä olen kirjoittanut blogissani http://pikakoulu.blogspot.fi
Olemme muovautuneet myös luonnollisimmin kommunikoimaan tuollaisista kysymyksistä ja luonnollisimmin oppimaan noista aiheista tuon luonnollisen kommunikaation myötä. Luonnollinen kommunikaatio olisi hetkessä eläen sävelletty laulu yhdistyneenä elekieleen, tilannetajuun, sosiaalisuuteen, sosiaaliseen silmään, aisteihin, maailmankuvaan, empatiaan, motivaatioon, yms
Luonnollinen ajattelun kieli olisi jotakin laulumaista ja samalla kunnollisen objektiivista, ilmeisestiu niin, että objektiivisesti ottaen tärkeät kysymykset koettaisiin vahvasti ja ymmärrettäisiin hyvin sekä tuntein että järjellä ja myös sosiaalisella silmällä ja myötäelämisen kyvyllä, tilannetajulla yms. Ja nuo kokemuksellisesti rikkaat aiheet soisivat lauluna, ilmeikkäänä sävelkommunikaationa elämän kannalta tärkeistä kysymyksistä. Siitä, miten mielikuva kääntyy ilmeikkääksi ilmaisuksi, voi oppia maalaamisaiheisesta kirjoituksestani http://tunteetjatekemisentapa.blogspot.fi/2015/01/koiran-vesivarimaalausohje.html . Sävelikieli taas on sukua tunnelmien ja tunnelmavaikutelmien kokemisesta musiikkimaisesti ja kokemuksen myötä harjaantumisesta äänenkorkeuksien tunnistamisessa, missä jokainen tunnelma soi useina sävelinä.

Saturday, April 10, 2010

Elämänkokemuksen musiikki

Tavallinen suomalainen sosiaalisuus on rentoa, tunnelmallisen eläväistä, ja suomenkielinen suomalainen ajattelu omakohtaista, niin ikään tunnelmallista. Suomalaiselle ei ole tyypillistä hienosteleminen, teoretisointi tai itsestään vieraantuminen, vaan vahva omakohtainen vapaamuotoinen tunnelmallinen tunteidenmukaisuus.
Tunnelma on havainnon perusmuoto. Sen tummat synkät sävyt kääntyvät mataliksi säveliksi elämän luonnollisessa musiikissa, ja vaaleat toiveikkaat sävyt ovat puolestaan elämän musiikin korkeita säveliä. Tunnelmasävyjen vaihtuminen huomiomme piirissä ajan kuluessa luo sävelistä melodioita. Vaikkemme sitä aina itse huomaa, elämme musiikkimaisemassa, elämän luonnollisen musiikin täyttämässä kokemuksellisessa musiikkimaisemassa.